ออมสินให้กู้ 1 แสน กลุ่มอาชีพอิสระ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

ออมสินให้กู้ 1 แสน กลุ่มอาชีพอิสระ ไม่ต้องใช้คนค้ำ

ออมสินให้กู้ 1 แสน อาชีพอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน อนุมัติวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ เช็กคุณสมบัติที่นี่

สินเชื่อออมสิน อาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า แท็กซี่ สามล้อ ไรเดอร์ วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือค้าขายออนไลน์ ก็ยื่นกู้ได้กับ “สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย” วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนยาว 8 ปี ผู้ที่สนใจเช็กรายละเอียดที่นี่

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครออมสินให้กู้ 1 แสน มีอะไรบ้าง ?

1.ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น
2.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร :

เอกสารส่วนบุคคล
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
-สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการ

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดสินเชื่อ

วัตถุประสงค์การกู้ :

-เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

จำนวนเงินให้กู้ :

-ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

หลักประกันเงินกู้ :

-บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ :

-สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย :

-อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate)
-อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือสมัครออนไลน์ที่ >> คลิก << สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567

Comment

แนะนำสำหรับคุณ