เช็กด่วน ! สินเชื่ออิ่มใจ รายละ 100,000 บาท ปลอดชำระ 6 เดือน ไม่ต้องค้ำ จาก “ธนาคารออมสิน”

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ รายละ 100,000 บาท โดยไม่มีคนค้ำประกัน ลดทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ให้ธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ CV-19 กู้ได้รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ เปิดลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ 11 ก.ค.-31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

Read more

Comment

แนะนำสำหรับคุณ