ลงทะเบียนแล้ว สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ยืมได้ 100,000 บาท ปลอดเงินต้น 2 ปี จาก “ธ.ก.ส.”

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.

Read more

Comment

แนะนำสำหรับคุณ