เปิดลงทะเบียน พักชำระหนี้ สูงสุด 6 เดือน จาก “ธนาคารออมสิน” อ่านข้อมูลเพิ่ม

ออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19 สูงสุด 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ “พักชำระหนี้” เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการการแพร่ระบาด CV-19 สูงสุด 6 เดือน (พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยคาดว่า สามารถช่วยเหลือลูกค้าที่มีสิทธิ “พักหนี้” ได้กว่า 750,000 ราย เป็นยอดหนี้คงเหลือกว่า 50,000 ล้านบาท

Read more

แนะนำสำหรับคุณ