เตรียมชงครม.วันนี้ เคาะกรอบงบกลางปี 67 กู้เพิ่ม 1.12 แสนล้าน โปะเงินดิจิทัล

เตรียมชงครม.วันนี้ เคาะกรอบงบกลางปี 67 กู้เพิ่ม 1.12 แสนล้าน โปะเงินดิจิทัล

กก.นโยบายการเงินการคลังฯ เคาะกรอบงบกลางปี 67 วงเงิน 1.22 แสนล้าน กู้เพิ่ม 1.12 แสนล้าน โปะเงินดิจิทัล ชงครม.วันนี้

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กรอบวงเงิน 122,000 ล้านบาท โดยที่มาของงบประมาณก้อนนี้ มาจากการที่รัฐบาลมีรายได้เพิ่ม 10,000 ล้านบาท และจะทำงบประมาณขาดดุล 112,000 ล้านบาท หลังจากนี้เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันนี้

ครม.วันนี้ กู้เพิ่ม โปะเงินดิจิทัล

โดยการกู้ขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติม 1.12 แสนล้านบาท จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีขยับขึ้นอีกประมาณ 0.1% ซึ่งยังไม่เกินเพดาน 70% ตามสัดส่วนหนี้สาธารณะที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 10,000 ล้านบาท ไม่ใช่รายได้ที่จัดเก็บเพิ่ม แต่เป็นรายได้ที่รัฐบาลมีอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดจะต้องรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้ก่อน

Comment

แนะนำสำหรับคุณ