ข่าวดีผู้กู้ กยศ. เปลี่ยนกฎหมายแก้หนี้ใหม่ ลดแล้วเหลือจำนวนเงินเท่าไร

ข่าวดีผู้กู้ กยศ. เปลี่ยนกฎหมายแก้หนี้ใหม่ ลดแล้วเหลือจำนวนเงินเท่าไร

มีข่าวดีมาบอก ผู้กู้ กยศ. ทุกราย “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ปรับโครงสร้างหนี้ เปลี่ยนกฎหมายใหม่ กยศ. “คำนวณยอดหนี้ใหม่” ลดเงินให้แล้วเหลือเท่าไร? เช็กเลย

ส่วนรัฐบาลเน้นย้ำผู้กู้ทุกรายต้องมีความรับผิดชอบ เป็นหนี้ต้องใช้หนี้ พร้อมเตรียมอัดงบประมาณปี 2568 เติมให้กองทุน กยศ. สร้างสภาพคล่องการเงินต่อไป

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ปรับเปลี่ยนกฎหมายใหม่ กยศ. ให้เป็นไปเพื่อสร้าง ecosystem เกิดการกู้ยืมที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่ระบบการเงินที่มีเสถียรภาพ ตามบทบาทของ regulator หนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าลูกหนี้ เมื่อเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ แต่ต้องอยู่บนโครงสร้างที่เป็นธรรม

จากกรณีคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ กยศ. ที่พบว่าขาดสภาพคล่อง และมีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้กว่า 9.7 หมื่นล้าน นั้น

ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้แท้จริงแล้วมีต้นตอของปัญหาที่สะสมมานาน โดยรูปแบบการจ่ายต่องวดสูงขึ้นทุกปี มีเบี้ยปรับ 18% ต่อปี ทั้งที่ดอกเบี้ย 1% ต่อปี และมีลำดับการตัดจ่ายหนี้ ที่จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ถึงต้น

เปิดกฎหมายใหม่ กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ คำนวณยอดหนี้ ลดเงินให้แล้วเหลือเท่าไร?

  • ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้มากขึ้น
  • กยศ. คำนวณยอดหนี้ใหม่ ทั้งการลดเบี้ยปรับจาก 18% เป็น 0.5% ต่อปี การปรับเพิ่ม/ทางเลือกจำนวนงวดจ่าย
  • การปรับลำดับการตัดหนี้ให้ตัดเงินต้นก่อน
  • ช่วยลดภาระเงินต้นคงค้าง เช่น จาก 2.1 แสนบาท เหลือ 5.1 หมื่นบาท
  • ยกเลิกผู้ค้ำประกัน ยกระดับมาตรฐานของเจ้าหนี้ ที่ต้องรับผิดชอบและเป็นธรรม กรณีผู้กู้มีศักยภาพและอยู่ในวิสัยที่จะชำระเงินกู้เอง

กฎหมายใหม่ กยศ. เป็นประโยชน์กับใครบ้าง?

  • กฎหมายใหม่ กยศ. เป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ทุกราย 3.6 ล้านคน และผู้ค้ำประกัน 2.8 ล้านคน จะหลุดพ้นจากภาระ
  • กรณีลูกหนี้ผิดนัดยังไม่ปิดบัญชี จะมียอดหนี้คงค้างลดลง
  • ยุติการบังคับคดีทุกราย จนกว่าจะมีการคำนวนยอดหนี้ใหม่ โดย กยศ. มีหน้าที่ดำเนินการไม่ให้ขาดอายุความ

นโยบายของรัฐบาลต่อจากนี้ กับกองทุน กยศ. ในปี 2568

รัฐบาล เตรียมงบประมาณปี 2568 เติมให้กองทุน กยศ. เพื่อสภาพคล่องการเงินของกองทุนอย่างเหมาะสมต่อไป ช่วยเหลือเยาวชน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้มีโอกาสทางการศึกษามากที่สุด เพราะเยาวชนเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชาติ พร้อมเน้นย้ำผู้กู้ทุกรายต้องมีความรับผิดชอบ เมื่อเป็นหนี้ต้องใช้หนี้

Comment

แนะนำสำหรับคุณ