เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ พฤษภาคม 2567 เงินเข้าวันไหน ตรวจสอบเลย

เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ พฤษภาคม 2567 เงินเข้าวันไหน ตรวจสอบเลย

อัปเดต พฤษภาคม 2567 การจ่าย”เงินเดือนข้าราชการ” รอบ 2 ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมทั้งการจ่ายเงินบำนาญ เงินเดือนทหารกองประจำการ

เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รอบ 2 เงินเข้าบัญชีวันไหน?

เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้างประจำ พฤษภาคม 2567

  • รอบ 1 : วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
  • รอบ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ จะได้รับเงินเดือนในรอบที่ 2 ของเดือนนั้นๆ

จ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ

  • กำหนดจ่ายเงินในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เงินเดือนทหารกองประจำการ เดือนพฤษภาคม 2567

  • กำหนดจ่ายเงินวันที่ 10 มิถุนายน 2567

Comment

แนะนำสำหรับคุณ