กกพ. มติเห็นชอบค่าเอฟที เดือน พ.ค.-ส.ค. 67 คงเดิมที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย

กกพ. มติเห็นชอบค่าเอฟที เดือน พ.ค.-ส.ค. 67 คงเดิมที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย

กกพ. มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 67 คงเดิมที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย หลังครม. เคาะส่วนลดค่าไฟฟ้า

วันที่ 8 พ.ค. 67 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บในงวดเดือน พ.ค. – ส.ค. 67 คงเดิมที่ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.7833 บาทต่อหน่วยแล้ว ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 4.1805 บาทต่อหน่วย เท่ากับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในงวด ม.ค.-เม.ย. 67

โดยมติคณะรัฐมนตรีในวานนี้ (7 พ.ค. 67) ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. – ส.ค. 2567 (4 เดือน) ดังนั้นกลุ่มข้างต้นจะได้รับค่าไฟเฉลี่ยประมาณ 3.99 บาทต่อหน่วย

Comment

แนะนำสำหรับคุณ