การทางพิเศษเตือน หากค้างจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ เตรียมเจอค่าปรับ 10 เท่า

การทางพิเศษเตือน หากค้างจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ เตรียมเจอค่าปรับ 10 เท่า

การทางฯ เตือนเบี้ยวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ ระวังต้องโทษปรับเป็นพินัย อัตราสูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ย้ำหากปฏิเสธข้อกล่าวหา หรือไม่ชำระค่าปรับ เตรียมดำเนินการฟ้องศาล

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิด สถิติปริมาณจราจรบนทางพิเศษ รวมทุกสายทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่ามีปริมาณการจราจรสูงถึง 601,712,916 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีปริมาณ 546,725,445 คัน สอดคล้องไปกับ รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ บนทางพิเศษทุกสายทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวน 23,428,780,715 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีจำนวน 21,268,553,759 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2566 หากแยกตามสายทางพิเศษ พบว่ามีรายได้แบ่งเป็น

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ เฉลิมมหานคร : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 5,593,738,069 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ ศรีรัช : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 7,390,407,428 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ ฉลองรัช : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 2,806,873,114 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ บูรพาวิถี : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 2,005,199,309 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ อุดรรัถยา : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 1,346,914,165 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ กาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 2,825,592,315 บาท

รายได้ค่าผ่านทางพิเศษ ประจิมรัถยา : รายได้ค่าผ่านทางพิเศษรวม 1,460,056,315 บาท

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน กทพ.ยังพบกรณีผู้ใช้ทางหลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษ จึงมีการกำหนดโทษปรับเป็นพินัยสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง)

สำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยมีมาตรการดังนี้

1. หากผู้ใช้บริการหลีกเลี่ยงการชำระค่าผ่านทางฯ กทพ. จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางฯ และชี้แจงแสดงหลักฐานการชำระค่าผ่านทางฯ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กทพ. กำหนด กทพ. ก็จะออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิดทางพินัยภายใน 30 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด ซึ่งกรณีนี้ ผู้ใช้บริการจะถูกเรียกให้ชำระค่าผ่านทางฯ และชำระค่าปรับเป็นพินัยซึ่งมี อัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของค่าผ่านทางฯ (ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง) ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการ สามารถชี้แจงและชำระค่าผ่านทางฯ ได้ตามช่องทางที่ กทพ. กำหนดในหนังสือ

Comment

แนะนำสำหรับคุณ