แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท คนเก่าและคนใหม่ ต้องยืนยันตัวตนอย่างไร ?

แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท คนเก่าและคนใหม่ ต้องยืนยันตัวตนอย่างไร ?

แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท คลังเผย คนเก่าที่เคนลงทะเบียนโครงการรัฐมาก่อนหน้าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แค่กดรับเงินผ่านแอปฯ ทางรัฐ ส่วนคนใหม่ต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงจะร่วมดิจิทัลวอลเล็ตได้

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าในไตรมาสที่ 3 จะเริ่มเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิม

เงินดิจิทัล 10000 บาท คนกลุ่มไหนบ้าง ต้องยืนยันตัวตน ?

การยืนยันตัวตนเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนั้น จะมี 2 กลุ่ม กลุ่มคนที่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการกับรัฐบาล ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนมาก่อนหน้า หรือกลุ่มคนเก่า และกลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อน จะมีขั้นตอนร่วมรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่ต่างกันดังนี้

  • กลุ่มคนเก่า เคยยืนยันตัวตน ไม่ต้องเริ่มต้นยืนยันตัวตนซ้ำ ให้กดรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นทางรัฐ เท่านั้น โดยรัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลของรัฐเดิมมาใช้ในระบบใหม่
  • กลุ่คนใหม่ ต้องลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท และยืนยันตัวตน ถึงจะได้รับสิทธิ์

เช่นเดียวกับข้อมูลร้านค้า หากเคยลงทะเบียนร่วมโครงการของรัฐไว้แล้ว กระทรวงการคลังก็จะดึงข้อมูลเข้าระบบใหม่

สำหรับเงื่อนไขการใช้จ่ายเป็นระบบตัวต่อตัว (Face to Face) คือ ผู้ใช้สิทธิ์ต้องไปซื้อของที่หน้าร้านจริงๆ ใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปฯ ทางรัฐ ซึ่งลักษณะของแอปฯ ดังกล่าวก็จะคล้ายกับแอปฯ การเงินของธนาคาร

Comment

แนะนำสำหรับคุณ