ชีวิตหลังวัยเกษียณ หากไม่เตรียมตัวให้ดี เตรียมรับความเสี่ยงได้เลย

ชีวิตหลังวัยเกษียณ หากไม่เตรียมตัวให้ดี เตรียมรับความเสี่ยงได้เลย

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย เปิด 5 จุดเสี่ยง “วัยเกษียณ” ที่ไม่ควรมองข้าม หากเตรียมตัวไม่พร้อม วางแผนการเงินน้อยเกินไป ระวังเสี่ยงกว่าที่คิด ตั้งแต่ เงินเฟ้อกดค่าของเงิน, ร่างกายเจ็บป่วยเพิ่ม-ร่างกายเสื่อม, ความผันผวนของการลงทุน และอาจอายุยืนเกิน 80 ปี

ประกันสุขภาพ, ประกันออมทรัพย์ และประกันบำนาญ อาจไม่เพียงพอเสียทีเดียว เมื่อหลังเกษียณ เราอาจมีอายุยืนกว่าที่คิด หรือมากกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยที่คาดว่าคนเรา อาจมีอายุขัยราว 80 ปี

นี่เป็นเพียงความเสี่ยง 1 ใน 5 ที่ “ผู้สูงวัย” หรือวัยทำงาน ต้องเริ่มประเมิน เพราะหาก เราเตรียมความพร้อมทางการเงินไว้ไม่ดีพอ วัยเกษียณ ที่อยากอยู่กันแบบเกษม มีความสุขทั้งทางกาย สุขใจ และสุขทางการเงิน อาจไม่เกิดขึ้นจริง

5 จุดเสี่ยง “วัยเกษียณ”

ข้อมูลแนะ จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เปิด 5 จุดเสี่ยง สำหรับการวางแผนเกษียณ ที่ต้องคำนึง และไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด ไว้ดังนี้

1. ความเสี่ยง จาก “เงินเฟ้อ”

 • ปัญหา : ภาวะเงินเฟ้อ ทำให้อำนาจการใช้จ่ายลดลง ต้องถอนเงินต่อปีออกมาใช้มากขึ้น ถึงแม้จะมีพฤติการการใช้เงินเท่าเดิม
 • ทางออก : นำเงินไปลงทุนสร้างผลตอบแทน ให้ชนะเงินเฟ้อ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

2. ความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายพิเศษด้านสุขภาพ 

 • ปัญหา : ค่าใช้จ่ายวัยเกษียณส่วนใหญ่กังวล คือ ค่ารักษาพยาบาล หากตกเป็นผู้ป่วยติดเตียง หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง
 • ทางออก : ควรทำประกันสุขภาพให้เพียงพอตั้งแต่ในวัยทำงาน เพราะหากทำประกันเมื่อถึงวัยเกษียณ อาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามที่คาด หรืออาจมีโรคประจำตัวบางประเภท ทำให้ไม่สามารถทำประกันได้

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนทางการลงทุน 

  • ปัญหา : การนำเงินกองทุนเกษียณไปไว้ในวันที่ผลตอบแทนต่ำว่าอัตราเงินเฟ้อ ทำให้มูลค่าของเงินหดหาย และทำให้เงินไม่พอใช้ตลอดช่วงวัยเกษียณ
  • ทางออก : หากแบ่งเงินไว้ในหุ้นหรือกองทุนรวม ควรมีความรู้เรื่องผลตอบแทนความเสี่ยง และควรวางแผนการถอนเงิน เพราะความเสี่ยงในการถอนเงินช่วงตลาดขาลง ทำให้กองทุนเกษียณหมดลงอย่างรวดเร็วมาก

4. ความเสี่ยงในความเสื่อมของร่างกาย 

 • ปัญหา : ความเสื่อมของร่างกายทำให้การตัดสินใจและความสามารถประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและประสิทธิภาพลดลง
 • ทางออก : ควรเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณ โดยการปรับรูปแบบชีวิตให้เรียบง่าย และลดการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้น้อยลง

5. ความเสี่ยงจากการที่มีอายุยืนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

 • ควรวางแผนไว้รองรับ หากมีอายุยืนยาวกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรให้กระทบการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันมากเกินไป

Comment

แนะนำสำหรับคุณ