ซื้อประกันออนไลน์วันนี้ ราคาถูกกว่า รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้เลย

ซื้อประกันออนไลน์วันนี้ ราคาถูกกว่า รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้เลย

การซื้อประกันออนไลน์ เป็นรูปแบบการซื้อประกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องทำผ่านตัวแทน ซึ่งมีความสะดวกสบาย และง่าย อีกทั้งยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

ในปัจจุบันการซื้อขายในโลกออนไลน์ถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสื้อผ้า ของใช้ภายในบ้าน รวมถึงการซื้อประกันออนไลน์ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ง่าย และมีความสะดวกสบายมากขึ้น เพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกัน และซื้อได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญสามารถซื้อประกันได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สามารถซื้อได้จบในเว็บเดียว อีกทั้งการซื้อประกันยังสามารถลดหย่อนภาษีได้แบบจุใจ ไปดูกันว่าต้องซื้อประกันออนไลน์แบบใดจึงจะสามารถลดหย่อนภาษีได้

ประกันออนไลน์ในตอนนี้ มีประเภทอะไรบ้าง ?

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต เป็นรูปแบบประกันที่มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีรูปแบบความคุ้มครองและเบี้ยประกันที่แตกต่างกันไป ดังนี้

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นประเภทหนึ่งของประกันชีวิตที่มุ่งเน้นไปที่การสะสมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ โดยผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเป็นระยะ ๆ เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันจะได้รับเงินบำนาญรายงวด หรือเงินก้อนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือหลายคนรู้จักกันในชื่อ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เป็นรูปแบบประกันที่รวมความคุ้มครองชีวิตและการออมเงินไว้ด้วยกัน โดยผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ เมื่อครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันจะได้รับเงินทุนประกันคืน พร้อมกับผลตอบแทน ซึ่งการซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี แต่ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถลดหย่อนเพิ่มได้อีกไม่เกิน 10,000 บาท

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันชีวิตตลอดชีพ

ประกันชีวิตตลอดชีพ เป็นประกันชีวิตประเภทที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันตลอดชีวิต เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทประกันจะจ่ายเงินสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับเบี้ยประกันรูปแบบนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ซึ่งการซื้อประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาสามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

ทุนประกันที่ชำระสำหรับทุนประกัน 1 แสนบาทแรก สามารถลดหย่อนภาษีได้ 100% ของเบี้ยประกัน
ทุนประกันเกิน 1 แสนบาทแรก เบี้ยประกันที่ชำระสำหรับทุนประกันที่เกิน 1 แสนบาทแรก สามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเบี้ยประกัน

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า UL (Unit Linked Insurance Policy) เป็นประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตเหมือนประกันชีวิตทั่วไป แต่มีการนำเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันที่จ่าย ไปลงทุนในกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตเลือกไว้ ทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มด้วย

สำหรับการซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนนั้น สามารถนำส่วนความคุ้มครองไปลดหย่อนภาษีได้ เมื่อรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปอื่น ๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดยประกันต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือรูปแบบประกันที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยประกันเป็นงวด ๆ หรือแบบเหมาจ่าย เมื่อเกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษา บริษัทประกันก็จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งประกันสุขภาพมีด้วยกันหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะให้ความคุ้มครองและมีเบี้ยประกันที่แตกต่างกันไป

สำหรับการซื้อประกันออนไลน์ รูปแบบประกันสุขภาพสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายไปแล้วมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท ต่อปี โดยรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ประกันสุขภาพ

ซื้อประกันออนไลน์กับ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีข้อดีอะไรบ้าง

หากใครที่กำลังจะซื้อประกันออนไลน์ ที่มีความสะดวกและรวดเร็ว SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ถือเป็นตัวเลือกที่มีความเหมาะสม เพราะมีประกันให้เลือกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ อีกทั้งยังมีข้อดีที่น่าสนใจอีกมากมาย ดังนี้

  • สะดวก รวดเร็ว การซื้อประกันออนไลน์สามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
    เปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ง่าย เปรียบเทียบเบี้ยประกันและความคุ้มครองแต่ละแผนได้อย่างรวดเร็ว เพียงเปิดราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ เทียบกัน
  • ประหยัด การซื้อประกันออนไลน์นั้น เบี้ยประกันมักจะถูกกว่าการซื้อผ่านตัวแทนประกันภัย เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  • ตัวเลือกหลากหลาย ซื้อประกันออนไลน์ SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต มีรูปแบบประกันให้เลือกได้ตามความต้องการ ทั้งประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

สรุป

การซื้อประกันออนไลน์ถือเป็นรูปแบบที่ซื้อได้ง่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง และราคาถูกกว่า แถมยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ที่สำคัญการซื้อประกันออนไลน์ยังมีเวลาในการเปรียบเทียบเบี้ยประกัน และความคุ้มครองได้อย่างถี่ถ้วนมากขึ้น

สำหรับใครที่สนใจซื้อประกันชีวิต หรืออยากปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและการเงิน สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือสนใจ ซื้อประกันออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต ได้ที่ Facebook SE Life อาคเนย์ประกันชีวิต, LINE Official @THAIGROUP และ Call Center โทร 02-255-5656

Comment

แนะนำสำหรับคุณ