ธนาคารออมสินเฉลยแล้ว วิธีประหยัดดอกเบี้ยที่ถูกต้อง ที่หลายคนยังไม่รู้

หลายคนยังไม่รู้ วิธีประหยัดดอกเบี้ยที่ถูกต้องทำอย่างไร ธนาคารเฉลยแล้ว

หลายคนยังไม่รู้ วิธีประหยัดดอกเบี้ยที่ถูกต้องทำอย่างไร ธนาคารเฉลยแล้ว วิธีประหยัดดอกเบี้ยที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องระวัง หลายคนเพิ่งจะรู้นะเนี่ย

ธนาคารออมสิน สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยที่หลายคนเข้าใจแบบผิดๆ มาโดยตลอด จนทำให้เผลอวางแผนการเงินพลาด เสียดอกเบี้ยแพงโดยไม่รู้ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ถ้าจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตไม่เต็มจำนวน ไม่ตรงเวลา จะเสียดอกเบี้ยแค่ส่วนที่ไม่จ่าย เป็นความเชื่อที่ผิด

การจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ถูกต้อง

คือต้องเสียดอกเบี้ย 2 ส่วน

  • ส่วนแรก เป็นดอกเบี้ยจากยอดเต็มจำนวนวันสรุปยอดจนถึงวันก่อนชำระหนี้
  • ส่วนที่ 2 ดอกเบี้ยจากยอดค้างวันที่ชำระจนถึงวันก่อนชำระหนี้รอบต่อไป

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : ควรจ่ายให้ครบและตรงเวลาทุกเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ปลอดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

ยิ่งผ่อนนานเท่าไหร่ ดอกเบี้ยยิ่งสูง ทำให้ตัดเงินต้นได้น้อย เป็นความเชื่อที่ผิด

การจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่ถูกต้อง

คือ ดอกเบี้ยจากสินเชื่อบ้าน เป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยในช่วงปีแรก สัดส่วนของเงินผ่อนจะอยู่ที่ดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น เมื่อผ่อนไปเรื่อยๆ เงินต้นจะลดน้อยลงทำให้ดอกเบี้ยลดลงตามไปด้วย จึงสามารถชำระเงินต้นได้มากขึ้นนั่นเอง

TIPS : สามารถโปะเงินเพิ่ม หรือรีไฟแนนซ์ใหม่เพื่อให้ตัดเงินต้นได้มากขึ้น

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : สามารถชำระหนี้มากกว่าเงินงวดได้ และแนะนำให้รีไฟแนนซ์เพื่อปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ให้น้อยลง

ดอกเบี้ยสินเชื่อรถ

มีการเปลี่ยนวิธีคำนวณดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก เป็นความเชื่อที่ผิด

การจ่ายดอกเบี้ยสินเชื่อรถที่ถูกต้อง

คือ ดอกเบี้ยจากสินเชื่อรถ ตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ใช้วิธีคิดแบบดอกเบี้ยคงที่ ส่วนการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ไม่ได้เป็นตัวเลือกในการเลือกวิธีผ่อนรถ เพียงแต่ผู้ขายรถจะต้องระบุอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในสัญญาด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุด

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : ชำระเงินก้อนปิดบัญชีหนี้ให้หมดครั้งเดียว เพื่อลด % ดอกเบี้ยให้น้อยลง

อัตราดอกเบี้ย

ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ (%) น้อย เท่ากับจ่ายนิดเดียว เป็นความเชื่อที่ผิด

การคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกต้อง

คือ อัตราดอกเบี้ยจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบต่อเดือนหรือต่อปี

วิธีประหยัดดอกเบี้ย : ดูอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจน และแปลงตัวเลข % ดอกเบี้ยให้เป็นแบบต่อปี เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบดอกเบี้ยของสินเชื่ออื่น

Comment

แนะนำสำหรับคุณ