กรมการจัดหางาน รับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือน 8 หมื่นบาท

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือน 8 หมื่นบาท

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนทำงานมาเก๊า เงินเดือนสูงสุด 80,000 บาท สวัสดิการดี ฟรีเพียบ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ซึ่งประกอบกิจการสถานคาสิโน ร้านอาหาร และโรงแรม ตั้งอยู่ที่ MGM MACAU Building, Avenida Dr. Sun Yat Sen, N.1101, NAPE, Macau จำนวน 7 ตำแหน่ง รวม 46 อัตรา ได้แก่ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วีไอพี พนักงานยกกระเป๋า บัตเลอร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วีไอพี และพนักงานบริการลูกค้า เงินเดือนอยู่ระหว่าง 53,469–85,916 บาท โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ

เมื่อทำงานสิ้นสุดสัญญาจ้าง ช่วยจ่ายค่าที่พักเดือนละ 500 เหรียญมาเก๊า จัดอาหารให้ในช่วงเวลาทำงาน มีค่าล่วงเวลา และสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ toea.doe.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 13-22 พ.ค. 67 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครตำแหน่งอะไรบ้าง ?

นายสมชาย กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งงานและคุณสมบัติ ที่นายจ้างแจ้งความต้องการมี 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1. พนักงานบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 18,800 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 85,916 บาท
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ดี ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด การขาย

2. บัตเลอร์ จำนวน 5 อัตรา

 • เงินเดือน 17,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 79,975 บาท
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และการทำความสะอาดบ้าน

3. พนักงานต้อนรับ จำนวน 5 อัตรา

 • เงินเดือน 17,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 79,975 บาท
 • อายุระหว่าง 22–35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์บริการลูกค้า 1 ปีขึ้นไป

4. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม วีไอพี จำนวน 10 อัตรา

 • เงินเดือน 16,600 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 75,862 บาท
 • อายุระหว่าง 22–35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

5. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วีไอพี จำนวน 5 อัตรา

 • เงินเดือน 16,500 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 75,405 บาท
 • อายุระหว่าง 22–35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถพูดภาษาจีนได้คล่อง ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

6. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 10 อัตรา

 • เงินเดือน 12,200 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 55,754 บาท
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม

7. พนักงานยกกระเป๋า จำนวน 10 อัตรา

 • เงินเดือน 11,700 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 53,469 บาท
 • อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • สามารถพูดภาษาจีนกลางได้ ทำงานเป็นกะได้
 • โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า

การรับสมัครครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบ กำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หรือ Facebook : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

Comment

แนะนำสำหรับคุณ