จะเช็กสิทธิประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 มีวิธีตรวจสอบอย่างไร ?

จะเช็กสิทธิประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 มีวิธีตรวจสอบอย่างไร ?

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม ด้วยบัตรประชาชน ม.33 ม.39 ม.40 ทำได้ไม่ยาก โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักเท่านั้น สำหรับผู้ที่อยากรู้ว่า เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมีจำนวนเท่าไหร่? หากเราแก่ตัวไปจะ ได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่ Sanook Money ขอพาทุกๆ คนมา ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม รวมถึงจำนวนเงินที่ถูกหักสมทบไปผ่านทางเว็บไซต์ได้ง่ายๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีเช็กสิทธิประกันสังคม ด้วยบัตรประชาชน ผ่านเว็บไซต์

 1. เช็กสิทธิประกันสังคม ขั้นตอนแรกคือ เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือคลิกที่นี่ www.sso.go.th
 2. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ
  • กรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรอกรหัสผู้ใช้งาน รหัสผู้ใช้งานเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสผ่าน และสามารถใช้งานได้ทันที
  • กรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยสมัคร ให้คลิก “สมัครสมาชิก
 3. ติ๊กที่ช่อง “ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ” และคลิก “ถัดไป
 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวดังนี้
  • หมายเลขบัตรประชาชน (13 หลัก)
  • เบอร์มือถือ
  • รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน
  • คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล
  • วันเกิด
  • อีเมล และคลิก “ถัดไป” ระบบจะส่ง OTP ตามเบอร์ที่เรากรอก เพื่อยืนยันตัวตน
 5. กรอกหมายเลข OTP
 6. ลงทะเบียนเพื่อเข้าเช็กสิทธิประกันสังคมได้ทันที

สิทธิประกันสังคม

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect

แอป SSO Connect เป็นเครื่องมือที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิประกันสังคมและใช้งานบริการอื่นๆ ได้อย่างครบวงจร

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect
 2. ลงทะเบียนใช้งาน
  • กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ตั้งรหัสผ่าน
 3. หน้าแรกของแอปพลิเคชัน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน รวมถึงมาตราประกันสังคม

ข้อมูลสิทธิประกันสังคม มีรายละเอียดดังนี้

 1. ข้อมูลการส่งเงินสมทบ
 2. ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
 3. ประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
 4. การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน
 5. การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ
 6. ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร
 7. ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร
 8. ขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
 9. ขอเบิกสิทธิประโนชน์กรณีชราภาพ
 10. เลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน
 11. ประวัติการทำรายการ
 12. ระบบทันตกรรม

ที่สำคัญผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และ ประกันสังคมมาตรา 40 สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ประกันสังคมได้เช่นกัน

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ โทรสอบถาม รายละเอียดสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

สิทธิประกันสังคม

สรุป คุณสามารถเช็คว่าตัวเองอยู่ประกันสังคมมาตราไหนได้หลายวิธี สะดวกและรวดเร็วที่สุดคือ ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือแอปพลิเคชัน SSO Connect โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว

Comment

แนะนำสำหรับคุณ