กลุ่มเปราะบาง เงินเดือน พ.ค. 67 เข้าแล้ววันนี้ ตรวจสอบได้ที่นี่

กลุ่มเปราะบาง เงินเดือน พ.ค. 67 เข้าแล้ววันนี้ ตรวจสอบได้ที่นี่

กลุ่มเปราะบาง เดือนพฤษภาคม 2567 เงินผู้สูงอายุ-เงินคนพิการ-เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ (9 พ.ค. 67) เช็กวิธีตรวจสอบได้ที่นี่

กลุ่มเปราะบางเช็กด่วน เงินผู้สูงอายุ เงินคนพิการ เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิแล้ววันนี้ (9 พ.ค. 67) แต่ละกลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือกี่บาท ไปดูพร้อมๆ กัน

กลุ่มเปราะบางแต่ละกลุ่ม ได้เงินเท่าไรบ้าง ?

เงินอุดหนุนบุตร

  • เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จ่ายเป็นขั้นบันได)

  • ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

เบี้ยผู้พิการ

  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

วิธีตรวจสอบเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางผ่านแอปพลิเคชั่น ทางรัฐ-เงินเด็ก

  • แอปพลิเคชันทางรัฐ
  • แอปพลิเคชันเงินเด็ก

วิธีเช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนพฤษภาคม 2567

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก)

Comment

แนะนำสำหรับคุณ