เงินดิจิทัล 10000 บาท คลังออกมาแจงแล้ว กลุ่มใดบ้างได้รับสิทธิ

เงินดิจิทัล 10000 บาท คลังออกมาแจงแล้ว กลุ่มใดบ้างได้รับสิทธิ

เงินดิจิทัล 10000 บาท คลังเคาะเกณฑ์ “อายุ-บัญชีเงินฝาก” คนที่มีสิทธิร่วมดิจิทัลวอลเล็ตแล้ว เช็กเลยตัดสิทธิวันไหนบ้าง

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตมีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ดังนี้

อัปเดตหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเงินดิจิทัล 10000 บาท ล่าสุด

  • จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67
  • เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัตรเงินฝาก, ใบรับเงินฝาก, เงินฝากกระแสรายวัน) ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ และสลากออมสิน เป็นต้น นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 31 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา
  • เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 66 กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

Comment

แนะนำสำหรับคุณ