เงินดิจิทัล 10000 บาท บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ จ่อนัดประชุมสัปดาห์นี้

เงินดิจิทัล 10000 บาท บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ จ่อนัดประชุมสัปดาห์นี้

เงินดิจิทัล 10000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต นายกฯ เตรียมนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล ภายในสัปดาห์นี้

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เงินดิจิทัล 10000 บาท อัปเดตล่าสุด คืบหน้าอย่างไร ?

ซึ่งที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งล่าสุด ได้เห็นชอบกรอบหลักการโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาท พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เงื่อนไข และรายละเอียดเบื้องต้น รวมถึงการใช้จ่าย ประเภทสินค้า คุณสมบัติร้านค้า และการเตรียมความพร้อมด้านระบบ เป้าหมายเพื่อให้เป็น Super App ของรัฐบาล โดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายกับธนาคารอื่นๆ ในลักษณะ Open Loop

นายเผ่าภูมิ ระบุเพิ่มเติมว่า การประชุมบอร์ดเงินดิจิทัล 10,000 บาท ในครั้งต่อไป คาดว่าจะมีรายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

Comment

แนะนำสำหรับคุณ