ประกันสังคมมาตรา 40 มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างและขั้นตอนการสมัคร จะจ่ายเท่าไหร่ ได้คืนตอนไหน

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นชื่อเต็มของหมวดหมู่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานแรงงาน การเป็นพนักงานบริษัท หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นบุคคลที่ทำงานอาชีพอิสระ เข้าเงื่อนไขพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ