ประกันสังคมเกษียณอายุ 55 ปี จะได้เท่าไรบ้าง มีเงื่อนไขในการยื่นเรื่องยังไง

ประกันสังคม เกษียณอายุ 55 ปีได้เท่าไร มีวิธีคำนวณเงินชราภาพอย่างไร มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) ที่เกษียณอายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพได้ โดยการรับเงินชราภาพแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ