สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ! ธกส.ปล่อยยืมได้ 50,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก อนุมัติไวไม่ต้องรอนาน

เปิดเงื่อนไข สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ของ ธ.ก.ส. ไม่คิดดอกเบี้ย 3 เดือuแรก วงเงินสูงสุด 5 หมื่นบาท เพื่อเป็นทุนช่วยเพิ่มงานและเพิ่มรายได้ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน รายละ 50,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ