ผ่อนชำระได้นาน 8 ปี ! ออมสินปล่อยสินเชื่อ 100,000 บาท ผ่อนสบายมาก อนุมัติไวไม่ต้องรอนาน

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ วงเงินกู้ยืม รายละ 200,000 บาท สำหรับพนักงานประจำที่กำลังประประสบปัญหาในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน หรือชำระหนี้สินอื่นๆ และสามารถยื่นขอสินเชื่อ โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ