คนบ้านไกลได้เงินแน่นอน เงินดิจิทัลวอลเล็ท ไม่ต้องไปใช้เงินที่บ้าน

คนบ้านไกลได้เงินแน่นอน เงินดิจิทัลวอลเล็ท ไม่ต้องไปใช้เงินที่บ้าน

รมช.คลังไขก๊อก คนบ้านไกลไม่ต้องกลับบ้านไปใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ท ขยายเวลา “ย้ายทะเบียนบ้าน” มาอยู่ในพื้นที่ทำงานแทน ทำเรื่องให้เรียบร้อยก่อนวันลงทะเบียนรับสิทธิเงินดิจิทัล

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไทม์ไลน์การดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต โดยจะเริ่มลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชนภายในไตรมาสที่ 3 และโอนเงินเข้าวอลเล็ต ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ในปี 2567 นั้น

สำหรับประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถดำเนินการได้ในช่วงก่อนจะถึงวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อมีการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถย้ายได้อีก

จะใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ท ต้องทำเรื่องย้ายทะเบียนบ้าน

สำหรับการยืนยันตัวตน ประชาชนที่มีสิทธิต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แล้วลงทะเบียนเข้าร่วม-ยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิต่อไป ทั้งเรื่องรายได้ บัญชีเงินฝาก หรืออายุ และเมื่อตรวจสอบเสร็จจะมีข้อความให้กดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ

คน 2 กลุ่มเข้าร่วมโครงการต่างกัน

 1. ประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลายๆ โครงการ ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบ แต่ต้องมีการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และรอยืนยันสิทธิ
 2. ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน ต้องทำกระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่ต้น และยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

อัปเดตเกณฑ์ล่าสุด 50 ล้านคนรับเงิน 10,000

 • อายุเกิน 16 ปี ณ เดือนที่มีการลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาท/ปีภาษี (ปีภาษีจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.ของปีนั้น ๆ )
 • มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่าย มีดังนี้

 • ประชาชนกับร้านค้า ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ (878 อำเภอ) โดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้น
 • กลุ่มร้านค้ากับร้านค้า ไม่กำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเชิงพื้นที่ระหว่างร้านค้ากับร้านค้าในระดับอำเภอ และขนาดของร้านค้าการใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบ

วิธีย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ผ่านแอปฯ Thai ID

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai ID
 2. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก
 3. เลือก “การแจ้งย้ายที่อยู่”
 4. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน “เจ้าของบ้าน” ที่จะย้ายเข้า
 5. ส่งข้อความให้เจ้าบ้านทำการยืนยันตัวตนและให้ความยินยอม
 6. เมื่อเจ้าบ้านยินยอม คำขอจะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของอำเภอ/เขตที่แจ้งย้าย
 7. นายทะเบียนดำเนินการอนุมัติ
 8. แจ้งผลทาง SMS ให้ผู้แจ้งย้าย-เจ้าบ้าน

Comment

แนะนำสำหรับคุณ