ออมเงินกับออมสิน นร.-นศ. ชิงทุนการศึกษา 111 ทุน รวมเป็นเงิน 555,000 บาท

ออมเงินกับออมสิน นร.-นศ. ชิงทุนการศึกษา 111 ทุน รวมเป็นเงิน 555,000 บาท

เช็กเงื่อนไข ออมเงินกับออมสิน ชิงทุนการศึกษาจำนวน 111 ทุน รวมเป็นเงิน 555,000 บาท

เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 111 ปี ธนาคารออมสินขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน-นักศึกษา ที่สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน ร่วม “กิจกรรมออมสิน 111 ปี ออมดีมีทุน” ชิงทุนการศึกษา จำนวน 111 ทุน รวมเป็นเงิน 555,000 บาท

คุณสมบัติ

 • นักเรียน-นักศึกษา สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน

เงื่อนไขการพิจารณา

การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now พร้อมสมัครใช้บริการ และผูกบัญชีกับ Line GSB Now (Line Official Account) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567
 • มีการออมต่อเนื่อง 5 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2567
 • มีการออมเงินไม่ต่ำกว่า 50 บาท ต่อเดือน
 • ยอดเงินออมสะสม ณ เดือนสุดท้าย ต้องไม่ต่ำกว่า 1,110 บาท

ระยะเวลากิจกรรม

 • ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.– 30 พ.ย. 67

วิธีการคัดเลือกทุน

การคัดเลือกทุนการศึกษา

 1. คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
 2. จับรางวัลโดยวิธีการสุ่มจาก ข้อ 1.
 3. รับมอบทุนการศึกษาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568

ประกาศผล

 • ภายในเดือน ธ.ค. 67

ทุนการศึกษาออมเงินกับออมสิน ออมดีมีทุน

 • จำนวน 111 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 555,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Comment

แนะนำสำหรับคุณ