แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท ต้องเลื่อนออกอีกไหม หลังวางแผนใช้งบ 1.2 แสนล้าน

แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท ต้องเลื่อนออกอีกไหม หลังวางแผนใช้งบ 1.2 แสนล้าน

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เผยแล้ว แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท เลื่อนไหม หลังต้องปรับแผนใช้งบกลาง 1.2 แสนล้าน

ก่อนหน้านี้ ครม. เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี 67 หรืองบฯกลางปี 67 และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบฯกลางปี 67 เพื่อใช้เดินหน้ามาตรการดิจิทัลวอลเล็ต โดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยเร็วที่สุด เพื่อปรับกรอบการคลังระยะปานกลางใหม่ และนำเสนอให้ที่ประชุม ครม.รับทราบในวันที่ 28 พ.ค.นี้

สถานการณ์แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท ล่าสุด เป็นอย่างไร ?

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีการระบุตัวเลขวงเงินที่เพิ่มเติมมา โดยสาเหตุที่เลือกวิธีการเพิ่มงบรายจ่าย เพราะกรมบัญชีกลางแจ้งว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 67 มีการเบิกจ่ายที่ดี ทำให้คาดว่าจะเกลี่ยงบที่เหลือมาใช้ไม่พอ พร้อมทั้งไม่อยากให้การเบิกจ่ายสะดุด เพราะวิธีการโอนงบประมาณมีขั้นตอนที่ช้ากว่า

ส่วนเงินที่จะมาใส่ในงบประมาณเพิ่ม มาจากสองแหล่ง คือ 1.รายได้ใหม่ ซึ่งรัฐบาลยังมีรายได้ที่ไม่ได้บรรจุในงบประมาณ และ 2.การกู้ชดเชยขาดดุล เป็นตามกรอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง โดยยืนยันกระบวนการดังกล่าวไม่กระทบไทม์ไลน์โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ยังเปิดให้ลงทะเบียนในไตรมารที่ 3 และเริ่มใช้จ่ายเงินได้ช่วงไตรมาส 4 นี้แน่นอน

แหล่งข่าวจากทำเนียบระบุว่า ในการเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 67 ครั้งนี้ เบื้องต้นได้กำหนดกรอบวงเงินไว้จำนวน 122,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

Comment

แนะนำสำหรับคุณ