สิทธิประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

สิทธิประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

ประกันสังคมชวนผู้มีสิทธิประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วม เป็นการตรวจตามช่วงอายุ มีอะไรบ้างเช็กข้อมูลที่นี่

สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรีอะไรได้บ้าง ?

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เชิญชวนผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิประกันสังคมกับการตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรค 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้ การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจตามช่วงอายุ รายละเอียดดังนี้

 1. ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test (อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจทุก ๆ 1 ครั้ง/ปี)
 2. ตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 2 ปี, อายุ 40 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ เพื่อคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา พร้อมทั้งการตรวจ Snellen eye Chart และวัดความดันของเหลวภายในลูกตา (อายุ 40-54 ปี ตรวจทุก 2 ปี, อายุ 55 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 4. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC (อายุ ​15-34 ปี ตรวจ 1 ครั้ง, อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 5. ปัสสาวะ UA (อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 6. น้ำตาลในเลือด FBS (อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 7. การทำงานของไต Cr และ eGFR (อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 8. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol (อายุ 20-34 ปี ตรวจทุก 5 ปี, อายุ 35 ปี ตรวจ 1 ครั้ง/ปี)
 9. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg (ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง)
 10. มะเร็งปากมดลูก Pap Smear (อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี)
 11. มะเร็งปากมดลูกวิธี Via (อายุ 30-55 ปี ตรวจทุก 5 ปี, อายุ 55 ปีขึ้นไปควรใช้วิธี Pap Smear เท่านั้น)
 12. มะเร็งปากมดลูก HPV DNA Test (อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี)
 13. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1ครั้ง/ปี)
 14. การถ่ายภาพรังสีทรวงอก Chest X-ray (อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 3 ปี)

หมายเหตุ : ผู้ประกันตนโทรศัพท์สอบถามสถานพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง โดยสามารถตรวจสุขภาพประจำปีฟรีกับประกันสังคมได้ ณ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เช็กได้ที่ลิงก์นี้ว่ามีที่ไหนบ้าง 👉 https://bit.ly/4aGGh0z

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือ โทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประกันสังคม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ