สลากออมทรัพย์ 3 แบงค์ไหนดี ปี 2567 ให้ผลตอบแทนสูง

สลากออมทรัพย์ 3 แบงค์ไหนดี ปี 2567 ให้ผลตอบแทนสูง

สลากออมทรัพย์ “ออมสิน-ธ.ก.ส.-ธอส.” ปี 2567 ชุดไหนให้ผลตอบแทน และเงินรางวัลสูงสุด

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากออมสิน ปี 2567 ที่นอกจากจะให้ผลตอบแทนกับผู้ออมเงินแล้ว ยังมีสิทธิลุ้นเงินรางวัลหลายล้านบาทด้วย มาดูกันสลากออมทรัพย์แต่ละแห่งมีเงื่อนไข และรายละเอียดอะไรบ้าง

สลากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี (Youth Salak) รางวัลเพื่อการศึกษา รางวัลละ 30,000 บาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 20 บาท
 • ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี บุคคลธรรมดา อายุ 7 – 22 ปี (นับจากปี พ.ศ.)
 • อายุ 1 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 12 ครั้ง)
 • ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.06 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.30 ต่อปี)
 • ดอกเบี้ยและเงินรางวัล ไม่เสียภาษี
 • ออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ลุ้นเงินรางวัลที่ 1 มูลค่า 3,000,000 บาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 20 บาท
 • ฝากครบ 1 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.10 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.50 ต่อปี)
 • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน
 • ทำรายการ ฝาก – ถอน – ตรวจสอบข้อมูล – สอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการ ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) Application บนมือถือ

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 100 บาท
 • อายุ 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 1.20 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.60 ต่อปี)
 • ทำรายการ ฝาก – ถอน – ตรวจสอบข้อมูล – สอบถามยอดคงเหลือ สลากดิจิทัล ได้ด้วยตนเองทุกวันตามต้องการ ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo) Application บนมือถือ

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 100 บาท
 • อายุ 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)
 • ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 1.20 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.60 ต่อปี)
 • สลากครบอายุ โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

สลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 60 ล้านบาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 2,000 บาท
 • อายุรับฝาก 2 ปี ฝากครบกำหนดรับดอกเบี้ย 0.875% ต่อปี
 • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 24 งวด
 • ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน

สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 50 บาท
 • อายุรับฝาก 2 ปี ฝากครบกำหนด รับดอกเบี้ย 0.070%
 • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 24 งวด
 • ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน

สลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน Plus ปี 2566 รางวัลที่ 1 มูลค่า 1,000,000 บาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 10 ล้านบาท
 • อายุรับฝาก 2 ปี ฝากครบกำหนด รับดอกเบี้ย 2% ต่อปี (รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 10,400,000 บาทต่อหน่วย)
  • ฝากไม่ครบ 6 เดือน ไถ่ถอน หักร้อยละ 1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 9,900,000 บาท
  • ฝากครบ 6 เดือนไม่ครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 10,000,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ซื้อสลาก 10 หน่วย จำนวนเงิน 100 ล้านบาท ถูกรางวัลเลขท้าย 1 ตัว ทุกงวด
 • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 24 งวด

สลากออมทรัพย์ ธอส. พิมานมาศ Plus Phase 2 : รางวัลที่หนึ่ง 3,000,000 บาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 50,000 บาท
 • ฝากครบ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี (ฝากครบ 2 ปี ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 51,250 บาทต่อหน่วย)
  • ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไถ่ถอนหักร้อยละ1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 49,500 บาท
  • ฝากครบ 3 เดือนไม่ครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 50,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 24 งวด

สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว Plus : รางวัลที่หนึ่ง 1,000,000 บาท

จุดเด่น

 • หน่วยละ 5,000 บาท
 • ฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี (รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5,115 บาทต่อหน่วย)
  • ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไถ่ถอนหักร้อยละ1 ต่อหน่วย ได้รับเงินคืน 4,950 บาท
  • ฝากครบ 3 เดือนไม่ครบ 2 ปี ไถ่ถอนคืนได้รับเงินต้น 5,000 บาทต่อหน่วย ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ซื้อ 1,000 หน่วย เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท จะถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขท้าย 2 ตัวสลับ และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลเลขท้าย 3 ตัวสลับ ทุกงวด
 • มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 24 งวด

Comment

แนะนำสำหรับคุณ