ก่อนตัดสินใจกู้เงิน มีข้อควรรู้อะไรบ้าง ? ไม่ให้เป็นหนี้ระยะยาว

ก่อนตัดสินใจกู้เงิน มีข้อควรรู้อะไรบ้าง ? ไม่ให้เป็นหนี้ระยะยาว

ก่อนตัดสินใจกู้เงิน เชื่อแน่ว่าเราทุกคนต่างก็ไม่ได้อยากเป็นหนี้กันทั้งนั้น แต่บางครั้งหากจำเป็นจริงๆ การเป็นหนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องเลวร้าย ในทางตรงกันข้ามมันอาจจะเป็นการลงทุนกับปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นก็ได้ ถึงอย่างไรก็ตามก่อนจะกู้เงินเราต้องคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเท่านี้เราก็กู้เงินได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ

ข้อควรรู้ ก่อนตัดสินใจกู้เงิน

1. ความสามารถในการผ่อนชำระ

หากเรามีหนี้มากก็ต้องเสียดอกเบี้ยจำนวนมาก และถ้าภาระหนี้ที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละงวดมากเกินกำลังชำระหนี้ของเราก็อาจไม่มีเงินไปจ่ายตามกำหนด หรือที่เรียกว่าเกิดการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเราอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดซึ่งแพงกว่าดอกเบี้ยผิดปกติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ดังนั้น สิ่งที่ควรจำให้ขึ้นใจทุกครั้งก่อนตัดสินใจเป็นหนี้ ก็คือควรพิจารณาว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระมากน้อยแค่ไหน

2. ประเภทสินเชื่อ

สินเชื่อมีหลากหลายประเภท มีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เราจึงควรพิจารณาประเภทของสินเชื่อที่เหมาะกับความจำเป็นในการใช้เงินของเรา ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้บริการด้านสินเชื่อ

3. อัตราดอกเบี้ย และวิธีการคิดดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ และวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยและวิธีคิดอัตราดอกเบี้ยว่าสถาบันการเงินที่เราสนใจจะใช้บริการ

เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการสินเชื่อ หรือหากต้องการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมที่สำคัญก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ถึงอย่างไรก็ตามก่อนจะกู้เงินเราต้องคิดพิจารณาให้ดีเสียก่อน และต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมถึงพยายามรู้ให้เท่าทันสถาบันการเงิน เท่านี้เราก็กู้เงินได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับ

Comment

แนะนำสำหรับคุณ