เงินดิจิทัล 10000 บาท คลังพูดแล้ว เงินฝากเกิน 5 แสน ได้รับสิทธิหรือไม่

เงินดิจิทัล 10000 บาท คลังพูดแล้ว เงินฝากเกิน 5 แสน ได้รับสิทธิหรือไม่

เงินดิจิทัล 10000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต คนมีเงินฝากเกิน 500,000 บาท นับจากบัญชีไหนบ้าง

เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุชัดเจนถึงประเด็นเรื่องคนที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท จะหมดสิทธิร่วมโครงการฯ

มีเงินฝากเกิน 5 แสนบาท เงินดิจิทัล 10000 บาท ยังได้รับสิทธิหรือไม่ ?

กรณีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท กระทรวงการคลังจะดูจากบัญชีดังนี้

  • บัญชีเงินฝากประจำ
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  • บัตรเงินฝาก
  • ใบรับเงินฝาก
  • เงินฝากกระแสรายวัน

นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 67

ส่วนที่ไม่นับรวม คือสลากออมทรัพย์ สลากออมสิน เป็นต้น

Comment

แนะนำสำหรับคุณ