สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบธนาคารออมสิน กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ