สินเชื่อเงินกู้จากธนาคารออมสินแก้หนี้นอกระบบ สูงสุดรายละ 50,000 บาท

สินเชื่อเงินกู้ตามนโยบายรัฐ เงินกู้ถูกกฏหมาย จาก ธนาคารออมสิน สำหรับ สินเชื่อ “โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้วงเงินกู้ยืมสูงสุดรายละ 50,000 บาท เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ใช้คนค้ำประกัน

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ