ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อห่วงใย กู้สูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง 0.35%

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อห่วงใย ผ่านเพจเฟซบุ๊กสาขาอรุณ-Mymo ดอกเบี้ยเพียง 0.35% ต่อเดือน กู้สูงสุด 100,000 บาท ปลอดชำระ 6 งวดแรก ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ล่าสุดธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังชี้แจงแล้ว

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ