สินเชื่อจากธนาคารออมสินเพื่อแก้หนี้นอกระบบ ให้รายละ 50,000 บาท ชำระคืนสูงสุด 5 ปี

“สินเชื่อออมสิน” สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน ให้ยืมเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี อย่าช้า รายละเอียดสมัคร

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ