สินเชื่อช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้วงเงิน 100,000 บาท ให้ผ่อนนาน 8 ปี อนุมัติไว

กู้เงินออมสิน 100,000 บาท กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ สำหรับผู้ประกอบการ ผ่อนนาน 8 ปี เช็กเงื่อนไขด่วน

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบการ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ ผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ ในสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read more

Comment

แนะนำสำหรับคุณ