สินเชื่อเงินกู้ช่วยแก้หนี้ออกระบบให้กู้สูงสุด 50,000 บาท เวลาชำระไม่เกิน 5 ปี

‘เงินกู้ออมสิน’ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เปิดให้กู้สูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 5 ปี วันนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนอยู่

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ