สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน

เปิดโอกาสสร้างอาชีพ! ออมสินให้กู้รายละ 100,000 บาท สินเชื่อสร้างงาน เป็นทุนเริ่มต้นสินเชื่อออมสิน ธนาคารออมสินปล่อยกู้ “สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้ทุนผู้ประกอบการ วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน ระยะเวลาผ่อนนาน 8 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ