สินเชื่ออเนกประสงค์จากธนาคารกรุงไทยให้วงสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้สำหรับพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ (ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันอัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปี)

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ