สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากออมสินให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่อนนานสุด 8 ปี

ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ “สินเชื่อ” สร้างงานสร้างอาชีพ อนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ