สินเชื่อ A-Cash Gold จาก ธ.ก.ส. ให้วงเงินกู้รายละ 100,000 บาท ช่วยลดปัญหาเรื่องหนี้ ไม่ยุ่งยาก

ธ.ก.ส. เปิด สินเชื่อ A-Cash Gold วงเงินกู้รายละ 1 แสนบาท ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR เสริมสภาพคล่องในการลงทุน ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือนให้กับลูกค้าหวังช่วยลดปัญหาและป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ