สินเชื่อของ ธกส. ให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ชำระคืนไม่ควร 3 ปี

ผู้จัดการธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อรับมือเพื่อเกษตรกร เพื่อป้องกันหนี้นอกระบบ

วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน 0.35% ยกเว้นเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก และวงเงินกู้ต่อ ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องจำนอง ระยะเวลาการชำระคืนไม่ควรเกิน 3 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ