สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพของออมสิน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาการเงิน

กลับมาดูกันอีกครั้งกับ สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ จากทางธนาคารออมสิน (GSB) ที่เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพโดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท

ผลกระทบกับผู้ประกอบอาชีพบางประเภท ทางธนาคารออมสิน (GSB) จึงได้มีการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่เมื่อปีที่ผ่านมากับ สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ที่มีการให้กูเได้ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ