วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนจากธนาคารออมสิน ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.35 ไม่ต้องมีหลักประกัน

“สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” จากธนาคารออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน นาน 2 ปี ฟรีชำระเงินต้น 6 งวดแรก เช็กช่องทางการลงทะเบียนได้ที่นี่

ธนาคารออมสินเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน” ภายในงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สำหรับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน คือสินเชื่อเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ให้วงเงินกู้สูงสุด 20,000 บาท ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน และไม่ต้องมีหลักประกัน

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ