เงินด่วนทันใจสินเชื่อจากธนาคาร ธกส. ปล่อยให้ยืม 100,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้สบาย

สินเชื่อเงินกู้ใหม่ สินเชื่อเงินกู้ด่วน จาก ธ.ก.ส. ให้กู้เงินด่วนฉุกเฉิน 100,000 บาท สมัครง่ายได้ทั้ง เกษตรกร และ บุคคลทั่วไป พร้อมให้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้สบาย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ