สินเชื่อจากกรุงไทยอนุมัติใน 5 นาที สินเชื่อสิบหมื่นให้ยืม 10,000 บาท ผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บาท เท่านั้น

สินเชื่อใหม่ จากกรุงไทย บริการสินเชื่อชื่อว่า “สินเชื่อสิบหมื่น” ที่มีวงเงินกู้ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 500,000 บาท อนุมัติใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บาท เพียงแค่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เปิดใช้แอป “ถุงเงิน”

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ