สินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold สินเชื่อเพื่อเกษตรกรรายละ 100,000 ! ฉุกเฉินในครัวเรือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดตัวสินเชื่อเงินด่วนธกส A-Cash Gold สินเชื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ 4 มี.ค. 65 ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินในครัวเรือน

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ