สินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศให้วงเงินสูงสุด 150,000 บาท เงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ยังมีสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล หรือประเทศต่างๆที่กระทรวงการแรงงานประกาศ เพื่อให้ครอบครัวเกษตรกรที่ได้มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 150,000 บาท ไม่ต้องไปกู้สินเชื่อเงินนอกระบบ รวมถึงอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ที่กำลังตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ