ธนาคารออมสินปล่อยกู้ไม่เกิน 50,000 ไม่ใช้คนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี

สินเชื่อเงินกู้ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ สำหรับ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้วงเงินกู้ยืม ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 5 ปี

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ