อ่านข้อมูลด่วน ! ธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อ Xpress Cash อนุมัติทันใจ ยื่นเอกสารไม่ยุ่งยาก

ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าที่สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมกับสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 และได้รับอนุมัติ
ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash ภายในระยะเวลาโครงการ และชำระเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ