สินเชื่อเพื่อคุณของออมสิน ปล่อยให้กู้เงิน 30,000 บาท ผ่อนเดือนละไม่กี่บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ

“สินเชื่อเพื่อคุณ” ช่วยคนเงินเดือนน้อย ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กู้เงินได้สูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ผ่อนเงินงวดต่ำสุดเดือนละ 485 บาท ผ่อนสบายได้นาน 2 ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ