สินเชื่อของออมสิน ปล่อยให้ยืม 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เช็กเงื่อนไข สมัครได้ทุกคน !

จัดมาให้แล้วธนาคารออมสินปล่อย สินเชื่อ ออมสิน 300,000 บาท เรื่องที่ควรรู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสิน ลงทุนเพื่อต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้ ถูกใจมนุษย์เงินเดือน โครงการปล่อยสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน กู้เงินออมสิน 50,000-300,000 บาท กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ดอกเบี้ย 3.99% ตลอดปี ยังขอกู้ได้จนถึง 30 กันยายน 2565 นี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

Comment

แนะนำสำหรับคุณ